Geografia Mazur

Mazury jest to kraina historyczna i etnograficzna, znajdująca się w północno-wschodniej Polsce. Dawne historyczne nazwy Mazur to Mazowsze Pruskie, Mazowsze Północne oraz Mazury Pruskie. Mazury należą do województwa warmińsko-mazurskiego, ponadto są leżą na terenie Pojezierza Iławskiego oraz Pojezierza Mazurskiego. Około trzydzieści procent powierzchni Mazur pokrywają lasy, głównie bory sosnowe oraz mieszane, a także grądy.

Zdjęcie znalezione na Nadmorski24.pl

Zdjęcie znalezione na Nadmorski24.pl

Grądy są to zaś lasy liściaste lub mieszane, w których rośnie wiele różnych gatunków drzew. Natomiast ukształtowanie powierzchni omawianej krainy jest pagórkowate, charakteryzuje się też licznymi jeziorami, strumieniami i rzekami. Szczególnie znane są mazurskie jeziora, które co roku przyciągają wielu wczasowiczów i turystów. Geografowie twierdzą, że współczesne ukształtowanie Mazur i ich krajobraz powstały około piętnaście tysięcy lat temu wskutek zlodowacenia, jakie miało wtedy miejsce. Do najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazowych Mazur należą pałace i dwory wraz z przyległymi parkami i ogrodami, przydrożne aleje drzew, cmentarze ewangelickie oraz pozostałości po posagach nagrobnych i posągach bóstw plemion pruskich, które pochodzą z XI-XII wieku.

Mazurskie jeziora
Piramida na Mazurach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Portal turystyczny © 2014-2017 - Zakaz kopiowania artykułów. Frontier Theme